Liedje de Rooij is geboren in Amsterdam (1943) en opgegroeid in ´de Pijp´. Was als kind wel creatief maar niet zozeer met tekenen of schilderen. Er was wel veel aandacht voor kleur.
Van huis uit werd schilderen niet gestimuleerd, hoewel er in de familie wel schilders waren, zowel met een academische opleiding, of zoals Liedje, autodidact.

 

Vanaf  de leeftijd van 23 jaar schildert ze, deze drang was niet langer te weerstaan. De natuur was aanvankelijk haar grootste drijfveer. Natuur is er altijd, en blijft, deze liefde moet zich uiten. Allengs is haar werk gevarieerder geworden: figuratief, abstract, het kan allebei.
Altijd kijken, en in alles een schilderij zien. Er ontwikkelt zich een verlangen om in minder heftige kleuren te werken, maar dat is een proces dat zich niet laat dwingen. Het is afwachten of dat ooit gerealiseerd wordt.

Citaat Rainer Maria Rilke : ´Daar is geen meten van de tijd, daar is geen jaar en tien jaren zijn niets; kunstenaar zijn betekent niet rekenen en niet tellen, rijpen als een boom die zijn sappen niet opstuwt en die rustig in de voorjaarsstorm staat zonder angst dat er daarna geen zomer zal komen. Die komt toch, maar hij komt alleen voor de geduldigen die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt, zo zorgeloos stil en wijds. Geduld is alles'.

Liedje werkte oorspronkelijk als verpleegkundige, en was later werkzaam in de kinderpsychiatrie (autisten) en de maatschappelijke gezondheidszorg. Aan schilderen kent zij een therapeutische waarde toe. Later in haar leven volgde zij nog een post-HBO opleiding als expressietherapeute en werkt in sessies van 2 1/2 uur individueel met clienten.Liedje de Rooij was born in Amsterdam, The Netherlands (1943) and grew up in the district known as ´de Pijp´. As a child she was creatief but not so much in drawing or painting. There was certainly much interest in colour. In her upbringing art was not encouraged even though there were artists in the extended family, some of whom had an academic training and others, like Liedje, were self-taught.

From the age of 23 she has been painting, this urge was no longer to be resisted. Initially nature was her greatest incentive. Nature is always present, and is here to stay: this love had to be expressed. Gradually her work showed more variety: figurative as well as abstract, both are possible.  Always observing, seeing a painting in everything she sees. A need to work with less pronounced colours developed, but this is a process that cannot be forced. Whether it can be realized is a question of anticipation.

A quote from Rainer Maria Rilke : ´There is no measurement of time, there is no year and ten years mean nothing; being an artist means not calculating and not counting, maturing as a tree which is not pushing its sap upwards and who is standing quietly in the springtime storm without the fear that thereafter no summer will come. It will certainly come, but it only comes voor the patient ones who live as if eternity lies before them, so carelessly still and open. Patience is everything'.

First Liedje worked as a nurse and later in the child psychiatry branch (with autistics) and social welfare. She attributes therapeutic value to painting. Later in life she followed a tertiary training for art therapy. She works in sessions lasting 2 1/2 hours with her clients on an individual basis .

 

2016 RitzDzign