CREATIEVE THERAPIE

Creatieve therapie (ook wel beeldende therapie genoemd) is een psycho-therapeutische behandeling waarbij actief werken aan problemen centraal staat door middel van gesprek en beeldende opdrachten.

Voor creatieve therapie hoef je NIET te kunnen tekenen of schilderen, omdat het daar niet om gaat. Belangrijk is dat wat je bezig houdt of problemen oplevert, beter zichtbaar wordt. Je je bewuster wordt van weggestopte emoties of actuele situaties die je functioneren in de weg staan.

Creatieve therapie geeft je de mogelijkheid grip op je problemen te krijgen, er anders mee om te gaan, er beelden en woorden voor te vinden en te verwerken. Creatieve therapie is een ontdekkingsreis met een doel. Deze therapie wordt individueel gegeven: eenmaal per twee weken in sessies van 2 1/2 uur op het atelier Zeeburgerdijk (Amsterdam Oost). Door sommige verzekeraars wordt de behandeling vergoed.

PRAKTIJK VOOR EXPRESSIE THERAPIE 
Tel: 06-38585160 of 6905183 (020)


CREATIVE THERAPY

Creative therapy (also called expression therapy) is a psychological, therapeutic treatment whereby dialogue and expressive assignments form the central treatment, a means to work through problems in an active way.

To receive creative therapy you do NOT need to be able to draw or paint, as these techniques are not important. What is important is that you get a better understanding of that which is bothering you or causing you problems and that you get an insight into hidden emotions or current situations that hinder your functioning as an individual.

Creative therapy gives you the possibility to get a grip on your problems, to deal with them differently, to find images and words to express them and to assimilate them. Creative therapy is a voyage of discovery with a goal. This form of therapy can be undergone on an individual basis, once per two weeks in sessions of 2 1/2 hours in my studio, Zeeburgerdijk (Amsterdam). Some insurances cover the costs of this treatment.2016 RitzDzign